STRUZIK WINKLER - Adwokaci

Specjalizacja

Korzystając z bogatej praktyki i kompetencji w różnych dziedzinach prawa, Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną każdorazowo dostosowaną do Ich – rozmaitych i zmieniających się – potrzeb. Oczywiście jednak koncentrujemy swoje zainteresowania zawodowe wokół wybranych zagadnień, co pozwala na pełniejsze i efektywniejsze realizowanie ambicji naszych Partnerów.

Kierując naszą ofertę zwłaszcza do podmiotów profesjonalnie działających na rynku gospodarczym, w tym w szczególności w segmentach: budowlanym, logistycznym oraz wydobywczym, zapewniamy kompleksową obsługę firm. W jej ramach, bez względu na stały czy doraźny charakter współpracy, uwzględniamy wszelkie aspekty działalności gospodarczej, począwszy od stadium jej rozpoczynania (tworzenie i przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych), poprzez bieżącą działalność operacyjną (tworzenie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, sporów sądowych i postępowań administracyjnych, w tym w szczególności związanych z inwestycjami budowlanymi, windykacja należności, również w toku postępowania upadłościowego, prowadzenie szkoleń dla pracowników, doradztwo w sprawach pracowniczych), na wygaszaniu projektów celowych kończąc (pomoc przy wyborze sposobu oraz samej likwidacji podmiotu).

Obsługa prawna w zakresie inwestycji budowlanych oraz robót wydobywczych nie byłaby oczywiście możliwa bez położenia silnego nacisku na zagadnienia prawne związane z obrotem nieruchomościami. W tym aspekcie proponujemy pomoc tak przy prowadzeniu audytów ich stanu prawnego niezbędnych przed podjęciem decyzji o finalizacji transakcji, jak i tworzeniu oraz egzekwowaniu umów gwarantujących naszym Klientom maksimum bezpieczeństwa. Z uwagi na ten zakres przedmiotowy specjalności, naszą ofertę polecamy również klientom indywidualnym. W szczególności w orbicie naszych zainteresowań pozostają sprawy ochrony własności, o zniesienie współwłasności, o stwierdzenie zasiedzenia oraz ustanowienie służebności, czy wreszcie nakierowane na odzyskanie mienia przejętego w ramach aktów nacjonalizacyjnych.

Posiadamy także szerokie doświadczenie procesowe w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych. Dotyczy ono przy tym – z jednej strony – tak osób fizycznych, jak i podmiotów zbiorowych, z drugiej zaś – wypowiedzi godzących w te dobra głoszonych zarówno publicznie (w tym za pośrednictwem mass mediów), jak i prywatnie.

Osobną uwagę poświęcamy wreszcie pomocy prawnej w sprawach karnych. Poza – można rzec – klasyczną obroną w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, w tym karno-skarbowych, pomagamy także podmiotom pokrzywdzonym czynami zabronionymi – tak w zakresie dotyczącym właściwej reakcji prawnokarnej, jak i realizowania funkcji kompensacyjnej tego typu postępowania.