STRUZIK WINKLER - Adwokaci

Zespół

Wspólnicy

Michał Pacyna - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w Katedrze Prawa Karnego Materialnego obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę dotyczącą problematyki normatywnych podstaw odpowiedzialności karnej.

Posiada bogate doświadczenie zarówno w zakresie obrony w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i karno-skarbowych, jak i reprezentowania podmiotów pokrzywdzonych w tego rodzaju postępowaniach. Specjalizuje się w szeroko rozumianej procedurze karnej, poświęcając szczególną uwagę nie tylko aspektom dotyczącym obrony interesów podejrzanego i oskarżonego, ale także mającej coraz większe znaczenie – z punktu widzenia postępowania karnego – problematyce ochrony interesów pokrzywdzonego w polskim procesie karnym.

W praktyce zawodowej zajmuje się również obsługą podmiotów gospodarczych, koncentrując się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami, podatków oraz prawa budowlanego.

Dawid Siudak - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przed wpisem na listę adwokatów odbył aplikację sędziowską, którą ukończył z najwyższą oceną (bardzo dobry plus) w obszarze apelacji krakowskiej.

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w tym w szczególności działających na rynku deweloperskim. Doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa inwestycji budowlanych, obejmującego tak obrót nieruchomościami, jak i właściwe postępowania administracyjne, zdobywał udzielając pomocy prawnej podmiotom realizującym inwestycje na terenie całej Polski.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, zarówno w aspektach materialnych, jak i procesowych. Bogatą praktykę procesową posiada w sprawach dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych.

Piotr Struzik - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, obejmującą bieżące doradztwo korporacyjne, prawne zabezpieczanie inwestycji, analizę i przygotowanie umów w obrocie handlowym, jak też reprezentację w sporach sądowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej.

Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych z zakresu dóbr osobistych, prawa prasowego, jak również prawa konsumenckiego

Z powodzeniem reprezentował szereg podmiotów prywatnych w sporach dotyczących rekompensowania skutków naruszeń prawa własności dokonanych przez Państwo w ramach aktów nacjonalizujących.

Paweł Winkler - adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego. Uczestniczył w zajęciach kliniki prawa, prowadzonych w ramach projektu edukacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej i Fundacją Forda.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem ich natury procesowej. Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa spółek, doradztwem korporacyjnym związanym z kompleksowym badaniem podmiotów gospodarczych, prawem umów handlowych oraz zabezpieczaniem transakcji gospodarczych, jak również powiązanymi z nimi strategiami procesowymi.

W jego szczególnych zainteresowaniach pozostaje problematyka cywilnoprawnych aspektów procesów budowlanych, w szczególności rozliczeń inwestycji w kontekście istniejących wad fizycznych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo własności intelektualnej oraz prawo konkurencji.

Administracja

Anna Krzeczowska - kierownik sekretariatu

Studentka Wydziału Filozoficznego Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.